Místní knihovna Lovčice
Naposledy aktualizováno: 10.07.2017 12:06:36

… i v knihovně to žije

Víte kdo je Tomáš Graumann?

Narodil se 28. ledna 1931, je brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno z 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem.

Jeho výjimečný životní příběh, vzpomínky na dětství, rodinu a dobu kdy s pořadovým číslem 652 nastoupil 2. srpna 1939 do vlaku, který se podařilo vypravit z Protektorátu Čechy a Morava do Anglie a zachránit tak 669 židovských dětí před nacismem  a smrtí v plynových komorách, život ve Skotsku, na Filipínách a v USA, ukázky z filmu Síla lidskosti a z jízdy historickým vlakem Winton Train, vypraveným 1. září 2009 z Prahy do Londýna a přivítání stoletým sirem Nicholasem Wintonem  na londýnském nádraží , milé setkání s jeho manželkou paní Caroline Graumannovou  a malý dárek na závěr – to vše jsme viděli na přednášce Dvakrát zachráněné dítě, pořádané Místní knihovnou v Lovčicích dne 26. května 2010.

 

CHEOPSOVA PYRAMIDA

 

Naše další akce knihovny a naší ZŠ byla Cheopsova pyramida. Setkávali jsem se 4 týdny - každý čtvrtek -od 1.3.- 22.3.2012. Nejenom, že jsme tvořili, ale také jsme zabloudili do historie Egypta a hlavně příběhů faraonů. Výsledkem byly 4 krásné pyramidy, které byly vytvořeny ze špejlí.Pyramidy tvořily všechny děti z místní družiny - 26 dětí! Tyto pyramidy byly také vystaveny na místní výstavě v Obecním úřadě.

 

 

NOC S ANDERSENEM

 

Dne 30.3.2012 jsme se opětovně sešli v hojné účasti 36 dětí a 3 dospělí i když nám počasí letos nepřálo,strávili jsme krásné odpoledne v místním kulturním domě v Lovčicích. Letošní noc s Andersenem byla věnována spisovateli Karlu Poláčkovi. Nálada byla skvělá,hráli jsme skvělé hry s tématem Bylo nás pět.Letos bylo věkové rozpětí od 4 do 15ti let. A opět jsme se těšili, když menší děti půjdou spát, že my starší si budeme ve vedlejší místnosti povídat strašidelné historky a veselé příhody, které jsme zažili za celý uplynulý rok. A věřte, že bylo o čem vykládat!

Noc nám utekla ani nevíme jak, paní učitelky i s paní knihovnicí byly vyčerpány a děti ani ne.Ráno jsme si dali výtečnou snídani, kterou nám přichystaly maminky.

Už teď se moc těšíme, až budeme opět za rok spát v knihovně!

Chěla bych jako místní knihovnice poděkovat naší paní ředitelce Denisi Dušíkové a naší slečně družinářce Peťce Vajčnerové, že jsme spolu přichystaly pro naše děti další krásnou akci. Mnohokrát díky!! 

 

KNIHOVNA 2013


Úvodem několik informací a čísel o uplynulém roce v knihovně v  Lovčicích. V knihovně je v současné době umístěno 3762 svazků. Celkový počet výpujček činil 1938, v knihovně je přihlášeno celkem 66 čtenářů a celkový počet návštěv činil 1296. Celkový počet na internetovou síť činí 599, bylo navštíveno 128 webových stránek. Výměnným fondem v Hodoníně bylo zapůjčeno celkem 500 svazků. 

Kromě obvyklých návštěv čtenářů v knihovně spolupracuje naše knihovna se základní a mateřskou školou. V rámci  těchto aktivit proběhla Noc s Andersenem pro děti spíše školního věku, které se zúčastnilo 36 dětí. Děti z mateřské školy získávají povědomí o knihách, učí se lásce k četbě a čtenému slovu mimo jiné návštěvami knihovny v roce 2013 hned dvakrát.

Každá návštěva byla jiná. Ta první v měsíci dubnu byla věnována Měsíci knihy. Děti se seznámily se prostředím knihovn, měly možnost nahlédnout do dětských knih a poslechly si v mém podání pohádku od Josefa Lady o zvířátkách. 

Druhá návšteva n konci září proběhla v  duchu navázání dobrých vztahů s novými kamarády ve škole. Nazvyli jsme tuto návštěvu ,,Kamarád hledá kamaráda". Použila jsem krátkou pohádku o Palečkovi a jeho kamarádech a zárověn jsem poukázla na to, že kniha je přítel člověka. 

Dále každý měsíc dětem v mateřské škole předčítám. Četbu volím podle tématu, kterému se danou dobu děti děti věnují. V prosinci jsme se věnovali četbě knihy o vánočních zvycích a tradicích.


 
Proces zabral 0.0087 sekund času a 0.69MB paměti.